I fleks-forløbet går går vi i dybden med netop de ønsker i måtte have. 
Sammen aftaler vi på forhånd træningens udformning og hvilke fokuspunkter i ønsker at arbejde med.
Jeg har erfaring med en bred vifte af sport, hvilket sikrer at hver træning bliver unik og varieret.
Eksempler på fleks-forløb kunne være “rystesammentræning” af nye klasser, hvor fokus vil ligge på, at vi kommer tæt på hinanden og får knyttet stærke bånd i en sjov og tryg atmosfære. 
På det mentale plan kan fleks-forløbet også være givende. Idet vi igennem sportslig udfoldelse ubevidst også opnår et større selvværd.
Igennem gentagende succesoplevelser i træningen vil deltagerne kunne opbygge en større tro på egen kunnen. Denne nyerhvervede selvtillid kan fremme trivsel på mange andre fronter end blot den fysiske.
Jeg hører ofte fra lærere at det naturlige hierarki i klassen bliver påvirket i en positivt retning efter forløbet. Ved at præsentere klassen for opgaver, der skal løses sammen, fremmer vi både troen på egen kunnen, men i lige så stor grad respekten eleverne imellem. 
Variationen i øvelserne sikrer at alle elever oplever både øvelser, hvor de er gode, men også øvelser, hvor klassekammeratterne er bedre. Det udligner ideen om, at nogen grundliggende er bedre end andre.

TILBAGE TIL SERVICES

Close Menu